Beste ouders,

 

Middels deze folder willen we u graag informeren over de werkwijze in de groep van uw kind.

Meer informatie vindt u in de schoolgids. Dit jaar hebben we geen informatie-avond ivm de Corona maatregelen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u de leerkracht(en) benaderen.

Onder voorbehoud hebben wij 3 keer per jaar een kijkdag op school; u kunt dan meekijken in de groepen. Deze dagen zijn: dinsdag 10 november, donderdag 11 februari, maandag 31 mei. Voorlopig gaan deze kijkdagen niet door, ivm de Corona maatregelen.

Binnenkort starten we met PARRO, een nieuwe app om u als ouder op de hoogte te houden. U ontvangt z.s.m. meer informatie.

 

De dagindeling.

Als de kinderen ‘s ochtends binnenkomen, doen ze hun jas in de luizenzak en hangen ze de tas op aan de kapstok. Is de luizenzak kwijt of kapot? U kunt een nieuwe aanschaffen voor €3,50. 

Ze nemen spullen zoals agenda en eten en drinken mee naar de klas.

Woensdag is groente- en fruitdag.      

         

We verzoeken u vriendelijk op deze dag een stuk fruit of groente mee te geven als pauzehap. De andere dagen is fruit natuurlijk ook een prima keuze! Anders graag een gezonde koek, cracker of boterham.

 

We starten de dag altijd met stillezen en het bespreken van de PAD kaartjes; hoe voel je je vandaag?

We werken vanuit doelen. De doelen van de basisvakken staan op een doelenblad voor een week en ook de andere taken en persoonlijke doelen staan op het weekblad. 

Voor de volgende vakken zetten we Snappet in: rekenen, automatiseren, technisch lezen, spelling, taal, studievaardigheden (vanaf groep 7). De kinderen maken de verwerking digitaal op een chromebook. Deze gebruiken de kinderen van school. De kinderen krijgen 1 keer per jaar oordopjes.

Voor Begrijpend Lezen gebruiken we de methode Beter BijLeren vanaf groep 4. In groep 3/4 wordt ook veel tijd besteed aan begrijpend luisteren.

 

In groep 3 krijgen de kinderen leesles met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. 

En rekenen middels de methode RekenZeker.

 

Bij elke les hoort een instructie. Deze instructie maken wij effectief door met de kinderen bewust het doel van de les te benoemen

(wat weet of kun je aan het eind van de les), duidelijk voor te doen welke denkstappen gemaakt worden (wij noemen dat ‘modelen’) en te checken of de kinderen deze denkstappen ook maken. Ook maken we veel gebruik van coöperatieve werkvormen; het samen uitwisselen en beredeneren. 

Wanneer kinderen een doel moeilijk vinden, krijgen ze verlengde instructie, en oefenen ze extra in het werkpakket. De doelen in het werkpakket zijn dus afgestemd op de behoeften van de kinderen.

We geven thematisch zaakvakonderwijs. 

Dit schooljaar werken we met een nieuwe methode: wereldzaken. Groep 3/4 werkt aan een thema waarin alle zaakvakken geïntegreerd zijn. Groep 5 t/m 8 werkt steeds aan één vak tegelijk: natuur&techniek, geschiedenis of aardrijkskunde.

                          

Hier werken we twee keer per week aan, waarbij de kinderen, naast de basislessen, ook ontdekkend en ontwerpend leren. Vanaf groep 5 sluiten we elk thema af met een toets;. Deze toetsen worden aangekondigd; de kinderen krijgen een leerblad mee zodat ze dit thuis kunnen leren en voorbereiden. Zeker in groep 5&6 hebben ze van u nog ondersteuning nodig bij het leren.

          

Vanaf groep 5 hebben de kinderen topografie, dit hoort bij aardrijkskunde. Ook hiervan krijgen de kinderen een leerblad, zodat ze de toets kunnen voorbereiden.

 

Engels geven we aan de hand van Groove me. Groep 7/8 krijgt na elke Song een toets (ongeveer om de twee weken). Deze toetsen worden ook weer aangekondigd.

 

Verder besteden we elke week aandacht aan muziek, verkeer en crea.

 

Gym hebben we twee keer per week, op woensdag en vrijdag. Voor de gymles hebben de kinderen gymkleding en gymschoenen met stevige zool nodig.

 

De kinderen in groep 3/4 schrijven met potlood. In groep 5 krijgen de kinderen een stabilo. Wanneer deze pen kapot of kwijt is, moet deze worden vervangen door zo’n zelfde pen (op school te koop voor € 5,75.)

 

Huiswerk bestaat in groep 3/4 uit het thuis oefenen van lezen of rekenen. In groep 5/6 wordt dit uitgebreid met de toetsen.

U krijgt dit dan te horen van de leerkracht.
 

In groep 7/8 krijgen de kinderen hiernaast ook elke week ‘vast’ huiswerk, en soms nog wat extra. Dit wordt dan in de agenda genoteerd en staat ook in Classroom. 

Werk thuis afmaken zal incidenteel voorkomen. We streven ernaar dat het dagelijks werk op school (af)gemaakt wordt, onder schooltijd. Heeft uw kind (naar eigen mogelijkheden) goed gewerkt deze dag, dan is er elders in de week tijd om taken af te maken. Mocht dit niet lukken, kan het voorkomen dat uw kind tot 15:15 (groep 4) of tot 15:30 (gr 5 t/m 8) blijft. Het is niet de bedoeling dat dit structureel gebeurt; we bespreken dan graag samen met u hoe we dit kunnen voorkomen.

 

Ouder-vertelgesprekken worden in de week van 21 september gehouden. In de week van 25 november wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek en in de week van 2 maart volgt een rapportgesprek.

 

Wanneer nodig, voeren we tussentijdse gesprekken. Dit kan op initiatief van de leerkracht, maar ook wanneer u zelf iets wilt bespreken, bent u altijd welkom om een afspraak te maken. U kunt mij bereiken op l.kiesenberg@sopogo.nl
 

Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, wordt onze intern begeleider, Marlet Westdijk, betrokken.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Wij horen het graag!

 

*******************************************************

Met vriendelijke groet,

 

juf Liset Kiesenberg