Beste ouders,

Middels deze folder willen we u graag informeren over de werkwijze in de groep van uw kind.

Meer informatie vindt u in de schoolgids. 

Tevens brengen wij u elke maand via een nieuwsbrief op de hoogte van het thema waaraan we werken.

 

3 keer per jaar hebben wij een kijkdag op school; u kunt dan meekijken in de groepen. Deze dagen zijn: dinsdag 10 november, donderdag 11 februari, maandag 31 mei.

Voorlopig gaan deze kijkdagen niet door, ivm de Corona maatregelen.

U ontvangt ongeveer 1x per maand via de mail een nieuwsbrief waarin we beschrijven aan welk thema we werken en wat er op het gebied van Taal, Rekenen, Engels en Muziek aan de orde komt gedurende het thema. Zo houden we u op de hoogte van praktische zaken in de groep.

 

De dagindeling.

10 minuten voor schooltijd gaat de deur open. Als de kinderen ‘s ochtends binnenkomen, doen ze hun jas in de luizenzak, trekken hun sloffen aan en leggen ze hun tas in de daarvoor bestemde manden bij de deur. De kinderen zoeken hun stoel in de kring en kunnen nog even een praatje maken met de juf of een boekje ‘lezen’. Om half 9 start de schooldag.

 

In groep 1/2 eten we elke dag fruit!      

          

We verzoeken u vriendelijk om dit, indien mogelijk, gesneden mee te geven zodat we de tijd van het eten en drinken kunnen beperken.

 

We starten de dag altijd met het benoemen van de dag en de datum, we bespreken het weer en we kijken welke 2 leerlingen die dag het hulpje zijn. Dit doen we aan de hand van een weekkalender die duidelijk zichtbaar in de klas staat. Vervolgens bekijken we de dagplanning zodat de kinderen weten wat er zoal op het programma staat.

We werken vanuit doelen. We hanteren de SLO-doelen als richtlijn en we volgen de kinderen via Bosos, een leerlingvolgsysteem speciaal voor de kinderen van groep 1 en 2. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen en kunnen we inspringen op de behoeftes van het kind.

 

In onze groep werken we met diverse methodes. Zo hebben we een methode voor beginnende geletterdheid waarbij we oa veel aandacht besteden aan klanken, rijmen, hakken en plakken. Tevens werken we met de map ontluikende gecijferdheid waarbij we met behulp van handpoppen diverse rekenonderwerpen aan de orde brengen zoals tellen, meten en wegen en tijdsbesef. 

De leerlingen van groep 2 werken 1x per week in het rekenschrift van de methode RekenZeker.


Met de methode Spreekbeeld werken we aan het voorbereidend lezen. Dit doen we door steeds elke 2 weken een letter centraal te zetten. We bekijken de letter, we leren er een gebaar bij en we gaan spelenderwijs op zoek naar woorden waarin we die letter horen. Zo wordt er met kleine stapjes een begin gemaakt aan het leren lezen.

 

Ook begrijpend luisteren heeft een vaste plek op het weekrooster. Met behulp van bijvoorbeeld prentenboeken proberen we de kinderen tools mee te geven die ze later goed in kunnen zetten tijdens de lessen begrijpend lezen.

 

Als de kinderen ‘aan het werk’ gaan, kiezen ze hun werkje via het digikeuzebord. Op het digibord slepen de kinderen hun naam naar de activiteit die ze willen gaan doen.

 

We geven geïntegreerd zaakvakonderwijs.

Dit doen we samen met de kinderen van groep 3/4 in de vorm van projecten. Onderzoekend en ontwerpend leren komt hier duidelijk naar voren en het groepsdoorbrekend werken levert vaak mooie resultaten op. Kinderen leren op deze manier goed samen te werken en elkaars kwaliteiten te benutten. Tijdens deze projecten maken we regelmatig gebruik van de projecten van Kleuteruniversiteit.

                 

 

Engels geven we aan de hand van Groove me. Een digitale methode voor groep 1 t/m 8. Bobo neemt ons mee op avontuur en leert ons aan de hand van thema’s Engels.

Voor de muzieklessen gebruiken we de methode 123Zing waarbij alle domeinen van muziek aan de orde komen; zingen, luisteren, muziek maken, noteren en lezen en bewegen. 

               

 

Gym hebben we 1x per week en wordt gegeven door de leerkrachten zelf. Wij gymmen samen met de leerlingen van groep 3/4.  Voor de gymles hebben de kinderen gymschoenen met stevige zool nodig. Graag de schoenen voorzien van naam. Deze zitten in een bigshopper en wordt door de leerkracht wekelijks meegenomen naar de gymzaal van de Bommelstee.

 

De portfolio’s, waarin wij de werkjes van de kinderen verzamelen, gaan na elk thema mee naar huis zodat u samen met uw kind het gemaakte werk kan bekijken. We zien deze na een week weer graag terug op school.

 

Ouder-vertelgesprekken, ook wel startgesprekken genoemd, worden in de week van 21 september telefonisch of digitaal gehouden. Ook vinden er rapportgesprekken plaats. Deze staan gepland in de week van 23 november en 1 maart.

 

Wanneer nodig, voeren we tussentijdse gesprekken. Dit kan op initiatief van de leerkracht, maar ook wanneer u zelf iets wilt bespreken, bent u altijd welkom om een afspraak te maken. U kunt ons bereiken op   j.vroegop@sopogo.nl en j.degans@sopogo.nl 

 

Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, wordt onze intern begeleider, Marlet Westdijk, betrokken.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Wij horen het graag!

*******************************************************

Met vriendelijke groet,

 

juf Janine Vroegop

juf Juliette de Gans